Jak se dá pomoci lepší kvalitě kopyt?

 O koňská kopyta se staráme denně, protože, když mají problém kopyta, má problém celý kůň. Kvalitu kopyt ovlivňuje především strava koně, neméně důležitou roli hrají také další faktory, jako pravidelná úprava kopyt, povrchy, po kterých se kůň pohybuje, klima, kvalita pastvy celkový management a péče o koně.
Pokud se kůň potýká s problémy, jako je nekvalitní rohovina, pomalý růst, zvýšený výskyt prasklin, drolení či štěpení kopyt, lze je často přičíst právě nutričním nedostatkům. V právě takové chvíli se začínáme rozhlížet a vybírat vhodný vitamínový doplněk, který pomůže. 
Většina krmných doplňků určených pro péči a podporu kopyt obsahuje biotin, zinek, lysin, methionin a mastné kyseliny.

Biotin
Biotin, vitamin skupiny B, (vitamin B7 nebo také vitamín H) je jednou z hlavních látek, kterým je třeba věnovat pozornost. Biotin je klíčovým vitamínem pro tvorbu keratinu. Nedostatek způsobuje snížení kvality rohoviny, zpomalení růstu a projevy jako je lámavost a drobivost kopyta. Doporučuje se, aby váš kůň dostával 3 mg/100 kg živé hmotnosti/den, což odpovídá 15 mg pro koně o hmotnosti 500 kg.

Zinek je klíčová složka, která se podílí na zdraví epitelových buněk, mezi něž patří i buňky kopytní stěny. Zinek se používá při jejich opravě, údržbě a reprodukci. Kromě toho je zinek nezbytný pro syntézu bílkovin keratinu a také pro tvorbu lipoproteinů, které stmelují buňky kopyta.

Lysin a methionin jsou esenciální aminokyseliny (stavební kameny bílkovin). Lysin je nejčastější nedostatkovou aminokyselinou ve výživě koní, protože v suchém seně a v běžně zkrmovaných obilovinách je ho málo. Vzhledem k tomu, že kopytní rohovina je tvořena řadou struktur obsahující keratin a keratin je bílkovina, pokud strava koně neposkytuje organismu dostatečné množství lysinu, může být tvorba keratinu negativně ovlivněna.

Methionin je esenciální aminokyselina, která obsahuje síru a může být použita k tvorbě další  aminokyseliny obsahující síru a to cysteinu. Tyto aminokyseliny jsou ve velkém množství zastoupeny právě v keratinových bílkovinách v kopytě. Proto, pokud je sirných aminokyselin nedostatek, může být struktura, pevnost a funkce kopyta ohrožena.

Měď je nezbytná pro tvorbu vazeb síry v keratinu. Tyto vazby nakonec ovlivňují tuhost vnější stěny kopyta.
Tuky
Důvodem pro přidávání tuků do doplňků pro kopyta je obecně to, že pokud jsou kopyta příliš tuhá, hrozí jejich praskání. Předpokládá se, že tuk dodává kopytům poddajnost, takže se mohou při zatížení pružit, aniž by praskala.

Všechny tyto složky hrají důležitou roli v dalších funkcích koňského těla. Například měď je nezbytná pro tvorbu kolagenu a zinek se podílí na funkci imunitního systému. Biotin je důležitý nejen pro kopyta, ale také pro kvalitu srsti a lysin hraje významnou roli pro tvorbu a funkci svaloviny.

Při výběru vhodného doplňku je třeba také zvážit formu, kterou krmný doplněk má. Jeden kůň může upřednostňovat tekutou formu, druhý prášek, který snadno zamícháte do mashe a třetí bude preferovat granulky. Důležité je najít pro vašeho koně takovou formu, kterou bude bez problémů dlouhodobě přijímat.

Je třeba myslet na to, že doplňky mohou zlepšit kvalitu pouze nové rohoviny, takže viditelný rozdíl v kvalitě kopyt můžete zaznamenat až za několik měsíců. Pro zajištění plné regenerace kopytní rohoviny udávají někteří výrobci potřebnou dobu užívání až 6-8 měsíců.

Pozitivní vliv na kopyta vašeho koně mohou mít také topické aplikace, jako jsou oleje, masti či kondicionéry na kopyta. Některé kromě vyživujících přírodních olejů zajišťujících hydrataci kopyta, obsahují také antibakteriální a protiplísňové složky. Vnější ošetření kopyt je doporučováno 2 – 3 týdně.

 

 ➡️🔗Biotin pro koně - vitamíny k výživě a péči o kůži, srst a kopyta

 

 

Zdroj: thehorse.com, horseandhound.co.uk