Vrácení zboží

Vrátit je možno pouze neotevřená a neporušená balení. 
Vracíme peníze pouze na účet.


Jak postupovat při vrácení zboží

  • Vrácení zboží prosím nahlaste na tel. čísle: +420 605 550 222, a/nebo emailem: obchod@petandyou.eu
  • Připravte zásilku dle popisu níže.
  • Zboží zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem, na naši adresu: Promo Equi sro - Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce, tzn zboží nepoužívané. Deky aj. věci bez chlupů. Nelze vracet používané a znečištěné zboží ! Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení zásilky. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace naleznete níže a je součástí obchodních podmínek. 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Promo Equi s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 171 52 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367130 vedeném u Městského soudu v Praze

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Promo Equi s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 171 52 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367130 vedeném u Městského soudu v Praze („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři -  obchod@petandyou.cz.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel a to na adresu: Promo Equi sro - Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: