Syndrom žaludečních vředů u koní & vojtěška pomáhá

Shrnutí  

 • Žaludeční vředy se vyskytují u 50 až 90 % koní.
 • Díky dostupné léčbě je prognóza obecně dobrá.
 • Protivředová opatření spočívají v zajištění stálého příjmu potravy bez dlouhých pauz, omezení krmení obilovinami, zařazení vojtěšky do krmné dávky, omezení vystavování koně stresovým situacím, tj. zajištění vyváženého tréninku a omezení častých přeprav koně.

Co jsou žaludeční vředy? 
Žaludeční vředy u koní je onemocnění sliznice žaludku. Onemocnění je výsledkem poškození citlivých žaludečních stěn kyselinou, která se v žaludku neustále tvoří. Jedná se o tzv. syndrom koňských žaludečních vředů (EGUS, equine gastric ulcer syndrome), který postihuje kromě žaludku i první část tenkého střeva, dvanáctník.

U koní jsou vředy  běžné, jejich výskyt se odhaduje na 50 až 90 %. Mohou postihnout každého koně v jakémkoli věku, nicméně nejčastěji se vyskytují u sportovních koní účastnících se závodů. Při pohybovém tréninku koní se  zvyšuje produkce žaludeční kyseliny a snižuje přítok krve do trávicího traktu koně. Zároveň je kyselému pH vystavena horní zranitelnější část žaludku.  

Žaludek koně je ve srovnání s jinými druhy relativně menší. Proto koně nemohou přijímat velké množství potravy najednou; jsou přizpůsobeni celodenní pastvě a přijímání častých, malých dávek krmiva po delší dobu. Při přirozené pastvě je k trávení zapotřebí stálý přísun kyselin, takže koňský žaludek produkuje kyselinu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - až 9 litrů kyselého fluidu denně, a to i když kůň nejí. Pokud jsou koně krmeni 2x denně, což je v mnoha stájích běžné, je žaludek vystaven delšímu období bez krmiva, které by kyselinu neutralizovalo a riziko vzniku vředů je vyšší. Kromě toho strava s vysokým obsahem obilovin produkuje těkavé mastné kyseliny, které mohou rovněž přispívat ke vzniku vředů.

 Dalšími rizikovými faktory může být stres při přepravě či stres při delším stání v boxe. Také chronické podávání některých nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).

Jaké jsou klinické příznaky žaludečních vředů?
Většina koní se žaludečními vředy nevykazuje zjevné klinické příznaky a může se jevit jako zcela zdravá. Mezi nenápadné příznaky mohou patřit: 

 • Špatná chuť k jídlu
 • Tupost
 • Změny v chování
 • Snížená výkonnost
 • Neochota při tréninku
 • Špatná tělesná kondice
 • Špatná srst
 • Úbytek hmotnosti
 • Kolika nízkého stupně

 V závažnějších případech se objevují bolesti břicha (koliky) a/nebo skřípání zubů. Jiným projevem může být odejití od krmení v důsledku žaludečního dyskomfortu ve chvíli, kdy potrava vstupuje do žaludku. 

Jak se diagnostikují žaludeční vředy?
Žaludeční vředy lze definitivně diagnostikovat pouze pomocí žaludeční endoskopie neboli gastroskopie, která spočívá v zavedení endoskopu do žaludku a zobrazení jeho povrchu. Tento postup je minimálně invazivní a umožňuje s jistotou zhodnotit stav jícnu, žaludku a tenkého střeva. Předběžnou diagnózu lze stanovit na základě klinických příznaků a toho, jak kůň reaguje na léčbu. 


Jak se léčí žaludeční vředy?
O načasování a použití léčby rozhoduje veterinární lékař. Existuje léčivý přípravek omeprazol pro léčbu žaludečních vředů u koní. Omeprazol je k dispozici ve formě pasty a je velmi účinný při prevenci a léčbě žaludečních vředů u všech typů koní. Léčba by měla být podávána po dobu celého měsíce a následně by měla být provedena opakovaná endoskopie, aby bylo potvrzeno úplné zhojení. U závažných vředů spojených s bolestí se někdy do léčebného režimu přidává lék zvaný sukralfát. Sukralfát pokrývá vředy, poskytuje symptomatickou úlevu a spolu s omeprazolem může napomáhat hojení vředů.  Podávání léků je vždy na rozhodnutí lékaře.

U koní se žaludečními vředy je třeba snížit intenzitu tréninku a zajistit jim výběh na pastvu, pokud je k dispozici. Po obnovení intenzivního tréninku se žaludeční vředy mohou vrátit. Také je třeba minimalizovat podávání protizánětlivých léků a zkrátit intervaly mezi krmením. 

Mezi další součásti léčby běžně patří zařazení vojtěšky do krmné dávky. Vojtěška podporuje tvorbu slin, pokud ji přijímá v podobě sena, senáže nebo čerstvé píce, obsahuje hodně bílkovin a vápníku, což jsou samy o sobě dobré pufry, navíc obsahuje nestravitelnou vlákninu lignin. Díky tomu dokáže vyrovnávat pH v žaludku.  

Jaká je prognóza žaludečních vředů?
Prognóza postižených koní je obecně dobrá. Žaludeční vředy lze poměrně snadno léčit a předcházet jim. Většina z nich se zhojí do 4 týdnů od zahájení léčby. 

Jak lze žaludečním vředům předcházet?
Následující postupy mohou pomoci při prevenci vředů:

 • Pokud koně nejsou volně na pastvě, zajistěte stálý přístup k senu. Přidejte do krmiva vojtěškové seno. To pomáhá vyrovnávat kyselinu v žaludku a stimulovat produkci slin, nejlepšího přírodního antacida. 
 • Snižte množství obilí a koncentrátů.
 • Omezte stresové situace, jako je intenzivní trénink a častý transport. 
 • Koním v boxovém ustájení umožněte,  aby se viděli a stýkali s ostatními koňmi.
 • Vyhněte se nebo omezte užívání antiinflamatorních léků. 

 

Premin ph Balance

 

➡️🔗Přípravky pro koně s vředy 

Zdroj: A. Young, Equine Gastric Ulcer Syndrome, ceh.vetmed.ucdavis.edu, 2019