DOVOLENÁ 20. - 21. 6. 2024 Vážení zákazníci, ve čtvrtek a pátek jsme všichni s našimi svěřenci na závodech a nebudeme se tak moci věnovat vašim objednávkám. Objednávky vyřídíme a budeme expedovat během pondělí 24.6. Pokud na dodání zboží spěcháte, s tímto malým zdržením počítejte. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vaši další návštěvu. Tým PETandYOU.eu

Poranění šlachy koně - jak je rozpoznat a léčit

Šlachy jsou elastické struktury podobné popruhům, které zajišťují  připojení svalů ke kostem. Jejich hlavní funkcí je přenos svalové síly, tedy rozpohybování dané části těla. Tvoří je hlavně z kolagenní vlákna tvořící hustou síť, která poskytuje šlachám mechanickou odolnost a schopnost přenášet tahové síly mezi svaly a kostmi.
Sportovní koně mají vyšší riziko různých ortopedických zranění, poranění šlach nevyjímaje. Zranění šlachy byla a stále je u mnoha sportovních koní příčina ukončení jejich sportovní kariéry. Navíc počet případů, kdy dojde k opětovnému poranění je opravdu vysoké, v některých odborných pracích až 80%. Nejčastěji dochází k poranění hluboké či povrchového ohýbače prstu, další strašákem je poranění mezikostního svalu. 

Typy poranění šlach
K poranění  šlach dochází nejčastěji při zátěži. Při namáhavém tréninku, například při rychlé nebo skokové práci na nerovném povrchu, může dojít k natržení šlachových vláken. Stupeň poškození šlach se pohybuje od malého, s minimálním množstvím poškozením vláken, až po vážné s úplným přetržením šlachy. K úplnému přetržení šlachy naštěstí dochází jen zřídka. Nejčastěji je část vláken poškozena v lokalizované oblasti uvnitř šlachy, tvoří se tzv. “díra ve šlaše”. Ta může dosahovat i několika centimetrů.
Úder do šlachy, způsobený například kopnutím, mívá za následek lehké pohmoždění, ale také může vést k vážnému poškození až k úplnému přetržení šlachy. Poranění šlachy řeznou nebo tržnou ranou je navíc nebezpečné kvůli riziku rozšíření infekce, pokud se jedná o zranění šlachové pochvy. 

Jak poraněnou šlachu poznat? 
Mezi klasické příznaky poranění šlach u koní patří celkové příznaky zánětu, tedy horkost, bolest a otok. Ale pozor, v závislosti na tom, kde se zranění nachází, nemusíte zjevný otok nebo teplo detekovat. Dalším příznakem je kulhání. V některých případech je sotva znatelné, jindy je bolestivost veliká a kůň chodí téměř o “třech”. Opět záleží na rozsahu a místě poškození.
V každém případě, pokud máte podezření na poranění šlachy, volejte veterináře. Končetinu je třeba řádně vyšetřit a co nejrychleji naplánovat a zahájit  co nejúčinnější léčbu. Klinické vyšetření bývá  doplněno vyšetřením pomocí sona, které ukáže rozsah poškození přesněji. Toto  vyšetření je možné udělat až když opadne počáteční velký otok, tj. zhruba po týdnu. V některých případech doporučí veterinář vyšetření magnetickou rezonancí. 

Jaké jsou možnosti léčby?
I přesto, že dnes existují různé možnosti, jak šlachu léčit nebo její léčbě napomoci, žádná z nich nezaručí návrat k úplně zdravé šlaše. Vlákna poškozená šlachy se hojí v nepravidelném uspořádání a s jizvou. Tato zhojená místa jsou méně elastické než původní struktura, takže zahojená šlacha je slabší a náchylnější k opětovnému poranění než zdravá.
Prvních 10 -14 dnů po úrazu se léčba se zaměřuje na snížení počátečního zánětu, otoku a bolesti a prevenci dalšího poranění. Kůň zůstává v boxe, poraněné místo se chladí ať už studenou vodu z hadice, ledem nebo například kaolinovým nebo jiným chladivým obklademPodávají se protizánětlivé léky, které sníží otok a bolest. Jakmile se počáteční zánět stabilizuje a potvrdí se závažnost poranění, lze zahájit řízený pohybový program.

Kontrolovaný pohyb
Kontrolovaný pohyb je nejdůležitější aspekt regenerace a léčby šlachy.  Začíná se krokem, nejprve voděním bez zátěže, později je možno koně krokovat i v sedle. Vždy záleží na zranění a také temperamentu koně. Koně jsou kromě kontrolovaného pohybu stále v klidu v boxe a ne všichni jedinci se s tím dobře vyrovnávají. Někdo má potíže krokovat pod kontrolou na jízdárně, jiný se může v klidu vydat na krátké procházky ven. Obvykle se začíná na krokování 2 x denně 5 minut a zátěž se každé 1 - 2 týdny pomalu zvyšuje a to po dobu 3 měsíců. Pokud hojení probíhá v pořádku, stejně postupně se může přidávat klus a nakonec cval. Jak koně postupně více a více zatěžovat,  nám řeknou průběžná ultrazvuková vyšetření.  Kontrolovaný pohyb pomáhá k lepšímu uspořádání nových šlachových vláken a vede ke zvýšení pevnosti a pružnosti opravené šlachy. Návrat k normálu je možný po 8 - 12 měsících postupného zvyšování zátěže v závislosti na rozsahu poškození.  V určitých případech se bohužel kůň do plné zátěže nebude moci vrátit nikdy a je nutno jeho režim kompletně změnit.  

Protože zhojená šlacha nikdy není tak pevná a odolná jako šlacha zdravá, je třeba zranění šlach maximálně předcházet. Například je dobré dávat koni den volna po 2 - 3 dech práce , aby měl organismu dostatek času na regeneraci.
K prevenci mechanického poranění slouží chrániče, které ale nesmí nohy koně přehřívat. Poslední dobou se velmi diskutuje o tom, že například flísové bandáže zadržující teplo, nejsou na práci právě kvůli přehřívání vhodné. Je lépe zvolit kamaše z více prodyšného materiálu, chrániče co nejdříve po práci sundat a šlachy zchladit.

Další možnosti léčby poraněné šlachy
Je třeba poznamenat, že žádná z dostupných léčebných možností nezkracuje dobu rekonvalescence, ale jejich cílem je zlepšit kvalitu opravy poraněné tkáně a snížit tak riziko opětovného zranění při návratu do práce.
Je dokumentováno, že skupina léků nazývaná PSGAG (Polysulfátované glykosaminoglykany - Adequan) může být úspěšně použita k injekčnímu ošetření poranění šlach a pomáhá při krátkodobém hojení. Častěji se ale používají kmenové buňky nebo plazma bohatá na krevní destičky, obojí se injektuje přímo do šlachy.

Plazma bohatá na krevní destičky (PRP - Platelet rich plasma)
Krevní destičky jsou zodpovědné za srážení krve a kromě toho obsahují mnoho růstových faktorů. Když jsou aplikovány do šlachy, růstové faktory podporují růst nových cév do místa poranění a vývoj normálních vláken šlachy. Frakce krevních destiček se získává z odebrané krve koně a může být okamžitě injikována do šlachy. To se provádí pod mírnou sedací s nervovým blokem, který znecitliví končetinu.

Kmenové buňky
Kmenové buňky žijí v kostní dřeni. Jsou to nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferencovat). Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky, a tím opravit poškozené části těla (poškozené orgány tvořené buňkami, které se dělit nemohou). Kostní dřeň také obsahuje spoustu růstových faktorů, podobně jako krevní destičky. Kostní dřeň může být odsáta z pánve nebo hrudní kosti koně a odeslána do specializované laboratoře ke kultivaci více kmenových buněk. Ty jsou pak injikovány do poraněné šlachy spolu s růstovými faktory. Kmenové buňky se pak promění v nové buňky šlachy (proces, který se normálně děje velmi špatně), což poskytuje lepší kvalitu opravy šlach.

Shrnutí
Poranění šlachy je strašák a je potřeba mu maximálně předcházet a to především úměrnou tréninkovou zátěží s dostatkem času na odpočinek. Strukturální změna na šlaše jsou v důsledku zranění  trvalé a nevratné. Nejdůležitější částí pro dobré zhojení je řízený kontrolovaný pohyb. Poranění šlachy u koní znamená 6 - 12 měsíců léčby a rekonvalescence. Dostupná léčba tento čas nezkrátí, ale pomůže k lepší kvalitě nové tkáně. 

Zdroj: thehorse.com, www.horsehealthprogramme.co.uk

 

➡️🔗Přípravky k péči o šlachy, vazy, klouby koně